Trực tuyến0
Tổng lượt truy cập0
  
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ
Chức năng này sẽ giúp bạn biết được ngày về gần nhất, số lần ra của 2 số cuối của giải đặc biệt, hoặc giải 7 (Miền Bắc), hoặc giải 8 (Miền Trung, Miền Nam), hoặc 2 số cuối của giải bất kỳ của KQXS
Bạn hãy chọn tỉnh và nhập 2 chữ số để biết được kết quả:
 
 
  
 
Đối với GIẢI ĐẶC BIỆT
Ngày về gần nhất
Số lần về trong 10 ngày qua lần
Số lần về trong 30 ngày qua lần
Số lần về trong 120 ngày qua lần
Số lần về trong 365 ngày qua lần
Đối với các giải khác
Ngày về gần nhất
Số lần về trong 10 ngày qua lần
Số lần về trong 30 ngày qua lần
Số lần về trong 120 ngày qua lần
Số lần về trong 365 ngày qua lần
 
 
 
1.ĐỐI VỚI GIẢI ĐẶC BIỆT
2 số cuối giải đặc biệt về nhiều nhất
Trong 10 ngày vừa qua   lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua   lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua   lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua   lần
 
2 số cuối giải đặc biệt về ít nhất
Trong 10 ngày vừa qua   1 lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua   1 lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua   1 lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua   1 lần
 
2. ĐỐI VỚI GIẢI 2 SỐ (Giải 7 của miền Trung, Nam hoặc giải 8 miền Bắc)
2 số về nhiều nhất
Trong 10 ngày vừa qua     lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua     lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua     lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua     lần
 
2 số về ít nhất
Trong 10 ngày vừa qua   1 lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua   1 lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua   1 lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua   1 lần
 
3. ĐỐI VỚI GIẢI BẤT KỲ 
2 số giải bất kỳ về nhiều nhất
Trong 10 ngày vừa qua     lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua     lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua     lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua     lần
 
2 số giải bất kỳ về ít nhất
Trong 10 ngày vừa qua   lần
Số lần về trong 30 ngày vừa qua   lần
Số lần về trong 120 ngày vừa qua   lần
Số lần về trong 365 ngày vừa qua   lần
 
2 số giải bất kỳ chưa về
Trong 10 ngày vừa qua
Số lần về trong 30 ngày vừa qua
Số lần về trong 120 ngày vừa qua
Số lần về trong 365 ngày vừa qua
Bản quyền thuộc về Trung tâm NIS - Công ty Phần mềm & Truyền thông VASC
21-23 Hồ Văn Huê, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP.HCM. ĐT 38.454.686
Email: Sale@vasc.com.vn   Điện thoại hỗ trợ: 1900 1255
Link xem KQXS trên điện thoại di động: http://m.123sms.vn/kqxs.htm
Bảo vệ người tiêu dùng